więcej

Zbiorcza informacja o wyborach uzupełniających do rad gmin w okresie kadencji 2002-2006

INFORMACJA

 

o przeprowadzonych w okresie kadencji 2002 - 2006 r. wyborach uzupełniających do rad gmin na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Krośnie.

 

 

Lp.

Rada Gminy (Miasta)

Nr okręgu wyborczego

Nr i data uchwały Rady w sprawie wygaśnięcia mandatu

Ilość wybieranych radnych

Imię i nazwisko radnego, którego mandat wygasł – podstawa wygaśnięcia

Nr i data zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów

Data wyborów

Ilość zarejestrowanych list kandydatów na radnych/ilość kandydatów

Liczba uprawnionych do głosowania

Liczba wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu i % frekwencji

Wybrany radny i nazwa komitetu wyborczego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Jasło (gmina wiejska)

10

Nr I/3/2002 z dnia 19.XI.2002 r.

1

Stanisław Pankiewicz – art. 190 ust. 1 pkt 2

Nr 173/2002 z dnia 12.XII.2002 r.

16.II.2003 r.

2/2

1249

469 (37,55 %)

Tadeusz Franciszek Dubiel (KWW Wspólnota Lokalna)

2

Komańcza

1

Nr I/01/02 z dnia 19.XI.2002 r.

1

Stanisław Bielawka – art. 190 ust. 1 pkt 2

Nr 173/2002 z dnia 12.XII.2002 r.

16.II.2003 r.

2/2

742

185 (24,93 %)

Stefan Myszczyszyn (KWW Nasza Gmina)

3

Krościenko Wyżne

1

Nr I/2/2002 z dnia 19.XI.2002 r.

1

Jan Kuźnar – art. 190 ust. 1 pkt 2

Nr 173/2002 z dnia 12.XII.2002 r.

16.II.2003 r.

1/1

x*

x*

Antoni Filar (OSP Krościenko Wyżne)

4

Rymanów

12

Nr II/14/02 z dnia 29.XI.2002 r.

1

Wojciech Farbaniec – art. 190 ust. 1 pkt 2 Ord.

Nr 173/2002 z dnia 12.XII.2002 r.

16.II.2003 r.

2/2

1126

390 (34,64 %)

Leon Telega (KWW Zdrój Razem)

5

Chorkówka

9

Nr II/23/02 z dnia 6.XII.2002 r.

1

Stanisław Dziedzic – art. 190 ust. 1 pkt 2

Nr 1/2003 z dnia 2.I.2003 r.

2.III.2003 r.

3/3

874

309 (35,35 %)

Mieczysław Wawszczak (KWW Szczepańcowa)

6

Dydnia

3

Nr II/20/02 z dnia 11.XII.2002 r.

1

Stanisław Pałys – art. 190 ust. 1 pkt 2

Nr 1/2003 z dnia 2.I.2003 r.

2.III.2003 r.

1/1

x*

x*

Lucjan Pajęcki (KWW Odrodzenie wsi Jabłonka)

7

Zarszyn

4

Nr III/23/02 z dnia 19.XII.2002 r.

1

Robert Mazur – art. 1ust. 1 pkt 2

Nr 1/2003 z dnia 2.I.2003 r.

2.III.2003 r.

1/1

x*

x*

Adam Malik (KWW Posada Jaćmierska)

8

Osiek Jasielski

1

Nr IV/24/03 z dnia 18.III.2003 r.

1

Marian Wojdacz – art. 190 ust. 2a Ord., art. 24f ust. 1 i 1a ustawy samorz.

Nr 48/03 z dnia 7.IV.2003 r.

22.VI.2003 r.

1/1

x*

x*

Marian Mroczka (KWW Wspólnota)

9

Osiek Jasielski

3

Nr VI/47/03 z dnia 27.VI.2003 r.

1

Alfred Bors – art. 1 ust. 1 pkt 5 Ordyn.

Nr 111/03 z dnia 14.VII.2003 r.

21.IX.2003 r.

3/3

445

95 (21,35 %)

Krzysztof Czupa (KWW Strażak)

10

Haczów

1

Nr VIII/77/03 z dnia 19.VIII.2003 r.

1

Stanisław Kaczkowski – art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordyn.

Nr 137/03 z dnia 8.IX.2003 r.

16.XI.2003 r.

1/1

x*

x*

Edward Wojtuń (KWW Samorządni)

11

Besko

1

Nr X/91/04 z dnia 19.02.2004 r.

1

Krzysztof Such – art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordyn.

Nr 32/2004 z dnia 4.03.2004 r.

16.05.2004 r.

4

1067

146 (13,66 %)

Stanisław Michał Małek (KWW „Nasza Gmina Besko”)

12

Rymanów

3

Nr XIV/164/04 z dnia 14.05.2004 r.

1

Marek Penar – art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 73/2004 z dnia 31.05.2004 r.

1.08.2004 r.

2/2

1390

82 (5,90 %)

Marian Różowicz (KWW „Rozwoju Wsi”)

13

Krempna

4

Nr XVI/141/04 z dnia 24.06.2004 r.

1

Andrzej Zagórski – art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 91/2004 z dnia 2.07.2004 r.

19.09.2004 r.

2/2

206

145 (70,39 %)

Jan Zagórski (KWW Komitet Ludowy)

14

Jasło (gmina)

7

Nr XX/114/2004 z dnia 26.08.2004 r.

1

Jan Lazar – art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 143/2004 z dnia 17.09.2004 r.

21.11.2004 r.

3/3

2648

401 (15,15 %)

Marian Gawron (KWW „Moja Wieś”)

15

Miejsce Piastowe

3

Nr XIX/139/04 z dnia 27.08.2004 r.

1

Henryk Akslar - art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 136/2004 z dnia 8.09.2004 r.

21.11.2004 r.

3/3

1580

415 (26,18 %)

Andrzej Wincenty Wilga (KWW „Dla Wsi”)

16

Miejsce Piastowe

5

Nr XXII/156/04 z dnia 30.12.2004 r.

1

Stanisław Wilga – art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji

Nr 3/2005 z dnia 7.01.2005  r.

20.03.2005 r.

2/2

1190

151 (12,69 %)

Kazimierz Hadam (KWW „Jutrzenka”)

17

Dydnia

9

Nr XXIV/177/05 z dnia 17.02.2005 r.

1

Krzysztof Kopczyk - art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 38/2005 z dnia 23.02.2005 r.

8.05.2005 r.

3/3

1167

167 (14,31 %)

Grzegorz Rachwał (KWW Niebocko – Razem)

18

Solina

7

Nr XX/352/2005 z dnia 11.02.2005 r.

1

Witold Henryk Kardasz -  art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji

Nr 38/2005 z dnia 23.02.2005 r.

8.05.2005 r.

4/4

666

157 (23,57 %)

Zdzisław Franciszek Tymejczyk (KWW Koło Wędkarskie)

19

Tarnowiec

3

Nr XXIV/164/05 z dnia 28.02.2005 r.

1

Konstanty Goleń – art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji

Nr 48/05 z dnia 9.03.2005 r.

22.05.2005 r.

1/1

x*

x*

Kazimierz Sopała (KWW Potakówka)

20

Czarna (pow. bieszczadzki)

1

Nr XVI/173/05 z dnia 30 marca 2005 r.

1

Stanisław Krzemień – art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 69/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r.

29.05.2005 r.

3/3

693

364 (52,53 %)

Piotr Franciszek Jaremczuk (KWW „Jawność”)

21

Krempna

3

Nr XXII/181/05 z dnia 31 marca 2005 r.

1

Antoni Waśkiewicz – art. 190 ust. 5 Ordynacji

Nr 69/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r.

29.05.2005 r.

1/1

x*

x*

Elżbieta Maciejczyk (KWW „Nadzieja i Uczciwość”)

22

Krempna

4

Nr XXII/180/05 z dnia 31 marca 2005 r.

1

Józef Żarnowski – art. 190 ust. 4 Ordynacji

Nr 69/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r.

29.05.2005 r.

1/1

x*

x*

Józef Żarnowski (KWW Komitet Ludowy)

23

Krempna

1

Nr XXVI/210/05 z dnia 30.08.2005 r.

1

Jan Miśkowicz - art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 173/2005 z dnia 12.09.2005 r.

27.11.2005 r.

3/3

235

80 (34,04 %)

Jan Winiarski (KWW Solidarność 2005)

24

Lutowiska

5

Nr XXXI/151/2005 z dnia 31.08.2005 r.

1

Jacek Dopart - art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 173/2005 z dnia 12.09.2005 r.

27.11.2005 r.

2/2

237

66 (27,85 %)

Marek Puszkarski  (KW OSP Dwernik)

25

Tyrawa Wołoska

1

Nr XXVI/136/05 z dnia 29.08.2005 r.

1

Tadeusz Woźniak – art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji

Nr 173/2005 z dnia 12.09.2005 r.

27.11.2005 r.

2/2

139

67 (48,20%)

Katarzyna Biłas (KWW Lepsze Jutro)

26

Olszanica

4

Nr XXIV/177/05 z dnia 24.10. 2005 r.

1

Joanna Pałacka (z d. Staręga) – art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 207/2005 z dnia 9.11. 2005 r.

22.01.2006 r.

1/1

x*

x*

Ryszard Dudyński (KWW „Jedność” Uherce Mineralne)

27

Jasienica Rosielna

3

Nr XXX/193/05 z dnia 28.12. 2005 r.

1

Adam Zarych – art. 190 ust. 5 Ordynacji

Nr 7/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.

19.03.2006 r.

1/1

x*

x*

Stanisław Tadeusz Jarosz (KW Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego)

28

Krempna

2

Nr XXVIII/220/05 z dnia 22.12.2005 r.

1

Jan Szeliga – art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji

Nr 7/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.

19.03.2006 r.

2/2

258

44 (17,05 %)

Franciszek Szeliga(KWW Kotań Wieś)

29

Lutowiska

2

Nr XXXV/187/06 z dnia 16.02.2006 r.

1

Bogdan Adam Bochnia – art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji

Nr 32/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.

23.04.2006 r.

3/3

411

75 (18,25 %)

Henryk Rachwał (KWW „Kiczer Smolnik”)

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    18-03-2016 11:16

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij