• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 22
  Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 22
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 57
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 58
 • Postanowienie Nr 111 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie sprostowania treści załączników do Postanowienia
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Krośnie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Krośnie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Krośnie o losowaniach i uzupełnieniach składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Wybory ponowne Wójta Gminy Korczyna zarządzone na dzień 8 września 2019 r.
  Zarejestrowani przez Okręgową Komisję Wyborczą w Krośnie kandydaci w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.