• Wybory uzupełniające do rady gminy Bukowsko w okręgu wyborczym nr 3 i nr 5 zarządzone na dzień 27 października 2019 r.
  Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 23.08.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Ustrzyki Dolne
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 23.08.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Solina
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie I i II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
 • Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie I i II w sprawie zgłaszania głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 12.08.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Wojaszówka
  Wybory ponowne Wójta Gminy Korczyna zarządzone na dzień 8 września 2019 r.
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 22.05.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Domaradz
  Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 17.05.2019 r. o naborze kandydata na urzędnika wyborczego w m. Krosno