• WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - WZÓR
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko radcy w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Krośnie
 • Wybory uzupełniające do rady gminy Brzyska w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 12 stycznia 2020 r.
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 22
 • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 22
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 57
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 58
  Wybory ponowne Wójta Gminy Korczyna zarządzone na dzień 8 września 2019 r.
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 23.08.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Ustrzyki Dolne
  Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 23.08.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Solina