• Wybory ponowne do rady miejskiej w Dukli w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 2 czerwca 2019 r.
  Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE II O CZASOWYM POWIERZENIU PEŁNIENIA FUNKCJI
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach
 • Wybory uzupełniające do rady gminy Cisna w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 2 czerwca 2019 r.
  Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 18.03.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Komańcza i gm. Sanok
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - informacja o uprawnieniach wyborców
  Wybory do Parlamentu Europejskiego - uprawnienia osób niepełnosprawnych oraz terminy związane z uprawnieniami
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych