• Nabór na stanowisko starszego informatyka w Delegaturze KBW w Krośnie
  Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 22.05.2019 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gm. Domaradz
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 17.05.2019 r. o naborze kandydata na urzędnika wyborczego w m. Krosno
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Wybory uzupełniające do rady gminy Chorkówka w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 21 lipca 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Wybory ponowne do rady miejskiej w Dukli w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 2 czerwca 2019 r.
  Wybory uzupełniające do rady gminy Cisna w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 2 czerwca 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych