PREZYDENT 2020 Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krośnie I oraz Komisarza Wyborczego w Krośnie II

 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. 2018 r. poz. 246), Komisarz Wyborczy w Krośnie I oraz Komisarz Wyborczy w Krośnie II informują, że pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona może zgłaszać kandydatów na członków  obwodowych komisji wyborczych  we wszystkich obwodach głosowania.

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmują, za pośrednictwem urzędu gminy, urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, na terenie której siedzibę ma dana komisja, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny;

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c)  zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Szczegółowy tryb, warunki oraz wymogi formalne zgłoszeń reguluje uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca ww. uchwałę.

Nieobecność urzędnika wyborczego w dniu złożenia przez komitet wyborczy zgłoszenia kandydatów do komisji nie stanowi przeszkody dla właściwego urzędu gminy w przyjęciu zgłoszenia.

 

       Komisarz Wyborczy w Krośnie I                               Komisarz Wyborczy w Krośnie II

     

            (-) Kamil Konrad Janiec                                                    (-) Marek Michał Syrek

 

 

Wzór zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej (w załączniku)

Więcej informacji:

Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

 

Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  16-03-2020 11:24

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:29

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:46

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:51

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:52

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:53

  Wprowadził:

  Piotr Wais

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij