Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 9 marca 2020 r. o naborze kandydata na Urzędnika Wyborczego w Gminie Dębowiec

Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856) w związku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji urzędnika wyborczego informuję o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Dębowiec.

 Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pok. 404, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zgodnie z § 3 ww. uchwały zgłoszenie dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem. 

1. W przypadku pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;

2. Dla innych osób kandydujących mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 - kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat.

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres Pokaż adres e-mail

/-/ Leszek Bąk

Dyrektor Delegatuy Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    09-03-2020 11:59

    Wprowadził:

    Piotr Wais

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij