Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie z dnia 17.05.2019 r. o naborze kandydata na urzędnika wyborczego w m. Krosno

Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856) w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji urzędnika wyborczego informuję o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w mieście Krosno.

 Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pok. 404, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zgodnie z §  3 ww. uchwały zgłoszenie dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem. 

1. W przypadku pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;

2. Dla innych osób kandydujących mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 - kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat.

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres Pokaż adres e-mail

Leszek Bąk

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

w Krośnie

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  20-05-2019 14:27

  Wprowadził:

  Joanna Rędziniak

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  20-05-2019 14:31

  Wprowadził:

  Joanna Rędziniak

 • Data modyfikacji

  20-05-2019 14:33

  Wprowadził:

  Joanna Rędziniak

 • Data modyfikacji

  20-05-2019 14:35

  Wprowadził:

  Joanna Rędziniak

 • Data modyfikacji

  20-05-2019 14:39

  Wprowadził:

  Joanna Rędziniak

 • Data modyfikacji

  22-05-2019 13:01

  Wprowadził:

  Joanna Rędziniak

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij