• Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 22
    Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 22
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 57
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 58