• Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach