• Informacje ogólne
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 24.09.2018 r. DKO-6146-3_18