• Zestawienie referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostki samorządu terytorialnego
    Referendum lokalne w sprawie odwołania Rady Gminy Brzyska przed upływem kadencji - 7 grudnia 2008 r.