Zestawienie zmian wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Lp. 

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Rodzaj wyborów - nazwa wybieranego organu

Nazwisko i  imię

wójta - burmistrza, którego mandat wygasł

Przyczyna wygaśnięcia mandatu

Data wyborów

Nazwisko i imię wybranego wójta -burmistrza

1.

Gmina Zagórz

wybory ponowne - Burmistrz Gminy Zagórz

Jaworski

Bogusław

orzeczenie o nieważności wyborów

(art. 61 ust. 2 Ordynacji w związku z art. 2 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta ...)

13.04.2008 r.

Jaworski Bogusław

2.

Gmina Tarnowiec

wybory przedterminowe - Wójta Gminy Tarnowiec

Krzysztof Szajnicki

śmierć

(art. 26 ust. 7 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta ...)

14.06.2009 r.

Wójcik Bogusław

3.

Gmina Krościenko Wyżne

Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12.02.2010 r. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Jan Kuźniar

zrzeczenie się mandatu

(art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta ...)

-

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia18-03-2016 12:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji18-03-2016 12:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk