Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin

Lp. 

Nazwa rady 

Nr okrę-gu 

Nazwisko i imię radnego, którego mandat wygasł - nazwa komitetu wyborczego 

Data i nr uchwały o wygaśnięciu mandatu 

Przyczyna wygaśnięcia mandatu 

Data wyborów 

Liczba wybiera-nych 

radnych 

Liczba kan-dyda-tów 

Nazwisko i imię wybranego radnego - nazwa komitetu wyborczego 

Frek-wencja % 

1. 

Rada Gminy w Brzyskach 

2 

Papciak Ryszard - 

KWW „Rozwój Gminy Brzyska" 

6.XII.2006 - II/3/2006 

wybór na wójta 

(art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji) 

18.II.2007 

1 

3 

Niezgoda Kazimierz - KWW „Liwocz" 

12,90 

2. 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 

1 

Marszałek Antoni Krzysztof - KWW „Twoja Gmina" 

24.XI.2006 - I/4/06 

odmowa złożenia ślubowania

(art. 190 ust. 1 pkt 1 Ordynacji)

18.II.2007

1

3

Kamiński Jerzy Andrzej - KWW „Strażak"

18,92

3.

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

5

Pernal Paweł -

KW „Prawo i Sprawiedliwość"

24.XI.2006 - I/3/06

wybór na burmistrza

(art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji)

18.II.2007

1

3

Zając Stanisław -

KWW „Prawica"

22,75

4.

Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie

2

Kmiecik Adam Jan -

KW „Gmina Chrześcijańska"

22.XII.2006 - III/14/06

naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji

(art. 190 ust. 1 pkt 2a Ordynacji)

18.III.2007

1

5

Bara Grzegorz Witold - KWW „My 2007"

44.75

5.

Rada Gminy w Osieku Jasielskim

1

Brocławik Tadeusz Andrzej -  KW „Prawo i Sprawiedliwość"

27.XII.2006 - III/18/06

odmowa złożenia ślubowania

(art. 190 ust. 1 pkt 1 Ordynacji)

18.III.2007

1

1

Łącki Tadeusz Marcin - KWW „Florian"

- *

6.

Rada Gminy Jasło

9

Książek Wacław -

KW „Prawo i Sprawiedliwość"

27.II.2007 - VI/31/07

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

20.V.2007

1

3

Świszcz Roman -

KWW „Jedność Trzcinica"

19,27

7.

Rada Gminy w Brzyskach

1

Stasiak Józefa Janina -

KWW „Porozumienie Gminy"

6.VI.2007 - VII/34/07

śmierć

 (art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

2.IX.2007

1

2

Węgrzyn Janusz Antoni - KWW Rozwoju Wsi Błażkowa

14,58

8.

Rada Gminy w Tarnowcu

1

Drozd Jan -

KWW Krzysztofa Szajnickiego

20.VIII.2007 - X/66/07

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

18.XI.2007

1

3

Pętlak Andrzej Marek - KWW A. Pętlaka

21,92

9.

Rada Gminy Miejsce Piastowe

2

Mercik Aleksander -

KWW „Solidarna Gmina" Miejsce Piastowe

31.VIII.2007 - X/76/07

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

18.XI.2007

1

3

Mercik Piotr -

KWW „Solidarna Gmina Miejsce Piastowe"

10,52

10.

Rada Gminy Miejsce Piastowe

6

Uliasz Stanisława -

KWW „Wspólna Gmina 2010"

31.VIII.2007 - X/77/07

pisemne zrzeczenie się mandatu

 (art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

18.XI.2007

1

2

Wdowiarz Jerzy Bogdan - KWW „Wspólna Gmina 2010"

3,74

11.

Rada Gminy Haczów

1

Sobota Grzegorz -

KWW „Samorządni"

27.IX.2007 - X/76/2007

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

16.XII.2007

1

2

Józefczyk Mieczysław - KWW „Samorządni"

5,39

12.

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

5

Kociszewski Kazimierz - KWW „Lepsza Przyszłość Gm. Tyrawa"

30.X.2007 - XII/71/07

naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji

(art. 190 ust. 1 pkt 2a Ordynacji)

27.01.2008

1

2

Batorski Maciej -

KWW „Nowoczesna i Sprawna Gmina"

21,75

13.

Rada Gminy Domaradz

3

Głód Bernadeta -

KWW Dla Gminy Domaradz

12.XII.2007 - XI/78/07

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

9.III.2008

1

1

Łobodziński Stanisław - KWW Dla Gminy Domaradz

- *

14.

Rada Gminy Sanok

1

Klecha Grzegorz -

KKW SLD+SdPL+PD+UP Lewica i Demokraci

7.II.2008 - XVIII/112/2008

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

27.IV.2008

1

2

Pałys Marek -

KWW „Nasze Niebieszczany"

30,32

15.

Rada Gminy Krościenko Wyżne

1

Lorens Krystyna -

KWW Forum Samorządowe Krościenko Wyżne

22.II.2008 - XIV/96/2008

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

18.V.2008

1

2

Hebda Mieczysław -

KWW „KRG"

29,74

16.

Rada Miejska w Lesku

3

Doliński Stanisław -

KWW Nasze Miasto i Gmina - Nasz Wspólny Dom

28.IV.2008 - XXI/159/08

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

27.VII.2008

1

2

Siwarski Marian Marek - KWW Wspólny Dom

16,33

17.

Rada Gminy Sanok

1

Pałys Marek -

KWW „Nasze Niebieszczany"

15.V.2008 - XXI/165/2008

brak prawa wybieralności

w dniu wyborów

(art. 190 ust. 1 pkt 3 Ordynacji)

10.VIII.2008

1

2

Myćka Marta -

KWW „Współpraca"

46,73

18.

Rada Gminy w Olszanicy

8

Duma Augustyn -

KWW „Rozwój Gminy Olszanica"

12.VIII.2008 - XVIII/132/2008

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

9.XI.2008

1

1

Konik Wiesław -

KWW „Stefkowa - Nasz Wspólny Dom"

- *

19.

Rada Gminy Lutowiska

1

Majcher Marek Paweł - KWW Strażacy Ochotnicy Gminy Lutowiska

24.IX.2008 - XVI/112/08

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

21.XII.2008

1

2

Borys Rafał Witold - KWW Strażacy Ochotnicy

10,47

20.

Rada Gminy w Tarnowcu

6

Jan Marek -

KWW „Krzysztofa Szajnickiego"

26.I.2009 - XXV/201/2009

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

26.IV.2009

1

2

Wokurka Barbara Bogusława - KWW „NASZA WIEŚ"

50,97

21.

Rada Gminy w Olszanicy

4

Grzegorz Faluszczak

KW „SAMOOBRONA RP"

27.I.2009 - XXIV/168/2009

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

26.IV.2009

1

1

Dobrowolski Piotr - KWW „WSPÓLNOTA"

- *

22.

Rada Gminy w Chorkówce

7

Józef Ludwik Sobotnia KWW „Gminy Chorkówka"

18.II.2009 - XXVI/161/09

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

17.V.2009

1

2

Łukaszewski Adam, Marcin - KWW SOŁECTWA LEŚNIÓWKA

29,90

23.

Rada Gminy w Brzyskach

2

Józef Skrzeczyński KWWSLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

10.VI.2009 - XXVIII/163/09

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

23.VIII.2009

1

 

 

-**

24.

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej

3

Piotr Wrona

KWW „Blok Równych Szans"

4.IX.2009

XXXI/234/2009

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

29.XI.2009

1

1

Cwynar Elżbieta Stanisława - KWW „INICJATYWA"

- *

25.

Rada Gminy Sanok

13

Augustyn Talarczyk

KWW „Nasza Gmina" w Sanoku

10.IX.2009

XXXVII/274/2009

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

29.XI.2009

1

2

Kornasiewicz Anna - KWW NASZA GMINA

34,22

26.

Rada Gminy w Brzyskach

2

Józef Skrzeczyński KWWSLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

10.VI.2009 - XXVIII/163/09

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

25.VI.2010

1

 

 

-**

-***

27.

Rada Gminy Zarszyn

1

Alicja Kuźniak

KW „Prawo i Sprawiedliwość"

21.IV.2010

XLI/282/2010

śmierć

(art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji)

-

-

 

 

-***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Rada Gminy Sanok

13

Kornasiewicz Anna

 - KWW NASZA GMINA

28.IX.2010

XLIX/373/2010

pisemne zrzeczenie się mandatu

(art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji)

-

-

 

 

-***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* głosowania nie przeprowadzono na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

** głosowania nie przeprowadzono na podstawie art. 193 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

*** głosowania nie przeprowadzono na podstawie art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-03-2016 12:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk