• Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin
  Rada Gminy Brzyska - okręg wyborczy Nr 2 - 18 lutego 2007 r.
 • Rada Miejska w Lesku - okręg wyborczy Nr 3 - 27 lipca 2008 r.
  Rada Gminy Sanok - okręg wyborczy Nr 1 - 10 sierpnia 2008 r.
 • Rada Gminy Olszanica - okręg wyborczy Nr 8 - 9 listopada 2008 r.
  Rada Gminy Lutowiska - okręg wyborczy Nr 1 - 21 grudnia 2008 r.
 • Rada Gminy Tarnowiec - okręg wyborczy Nr 6 - 26 kwietnia 2009 r.
  Rada Gminy w Olszanicy - okręg wyborczy Nr 4 - 26 kwietnia 2009 r.
 • Rada Gminy Chorkówka - okręg wyborczy Nr 7 - 17 maja 2009 r.
  Rada Gminy w Brzyskach - okręg wyborczy Nr 2 - 23 sierpnia 2009 r.