• Zmiany w składach rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców
  Zmiany w składach rad powiatów
 • Rada Miejska w Brzozowie - okręg wyborczy Nr 1
  Rada Miejska Jasła - okręg wyborczy Nr 2
 • Rada Miasta Sanoka - okręg wyborczy Nr 2
  Rada Miasta Krosna - okręg wyborczy Nr 1
 • Rada Powiatu Krośnieńskiego - okręg wyborczy Nr 3
  Rada Powiatu Krośnieńskiego - okręg wyborczy Nr 3
 • Rada Powiatu Krośnieńskiego - okręg wyborczy Nr 3
  Rada Powiatu Krośnieńskiego - okręg wyborczy Nr 2