• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Krośnie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Krośnie w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania 2019 r.
  • Propozycje zmian siedzib stałych obwodów głosownia na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Krośnie
    Obwody stałe uchwały 2018 r.