Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 5 marca 2015r.

o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia30-01-2016 15:42
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji26-04-2016 10:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk