• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 15 czerwca 2015r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 5 marca 2015r.
  • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w toku kadencji 2014-2018
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 13 października 2016 r w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych