• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie
  Obwiesczenie o okręgach
 • Wykaz obwodów 15.09.2007
  Obwieszczenie o listach do Sejmu
 • Obwieszczenie kandydaci Senat
  Protokół wyników głosowania - Sejm okręg 22
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatorów - okręg 21
  Protokół wyborów posłów - okręg 22
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów - Sejm okręg 22