• PROTOKÓŁ WYBORÓW POSŁÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 22
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 58
 • PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 57
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o pełnionych dyżurach
 • Komunikat Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Krośnie z dnia 13 września 2011 r.
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie w sprawie dodatkowego dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie