• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 17 marca 2017 r