• INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE I O CZASOWYM POWIERZENIU PEŁNIENIA FUNKCJI
    INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE II O CZASOWYM POWIERZENIU PEŁNIENIA FUNKCJI