• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Jasła w okręgu wyborczym nr 19 zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rymanowie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 29 października 2017 r.
  • WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018
    Informacje o stanie rejestru wyborców