• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lutowiska w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r. - powtórzone
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Jasła w okręgu wyborczym nr 19 zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czarnej w okręgach wyborczych nr 3 i nr 6 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r.
    WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018
  • Informacje o stanie rejestru wyborców