• Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lutowiska w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r. - powtórzone
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czarnej w okręgach wyborczych nr 3 i nr 6 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r.
  • WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018
    Informacje o stanie rejestru wyborców