PREZYDENT 2020 Głosowanie korespondencyjne

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krośnie I oraz Komisarza Wyborczego w Krośnie II

w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Prawo do głosowania korespondencyjnego mają wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, adres e-mail kro-leszek.bak.gov.pl) najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. do 27 kwietnia 2020 r. 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku gdy wyborca nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania , może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), najpóźniej do dnia 14 maja 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (możliwe jest dobrowolne podanie numeru telefonu, celem skontaktowania się z wyborcą, w przypadku błędnie wypełnionego zgłoszenia).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, wyłącznie jeżeli zachodzi taka konieczność.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Komisarz Wyborczy                                                                                          Komisarz Wyborczy

 w Krośnie I                                                                                                         w Krośnie II

/-/ Kamil Konrad Janiec                                                                                     /-/ Marek Michał Syrek

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  16-03-2020 10:41

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 10:53

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 10:53

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 10:55

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 10:56

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 10:57

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:02

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 11:03

  Wprowadził:

  Piotr Wais

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 12:18

  Wprowadził:

  Piotr Wais

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij