• Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
    Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie I i II w sprawie zgłaszania głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP