• Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych przez Komisarzy Wyborczych I oraz II w Krośnie
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
  • Informacje dla komitetów wyborczych
    Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych