• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach