• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 24.09.2018 r. DKO-6146-2_18
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 24.09.2018 r. DKO-6146-1_18