Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów
Rejestr zmian
  • Data utworzenia13-11-2018 8:36
    Wprowadził:Joanna Rędziniak
  • Data modyfikacji13-11-2018 8:37
    Wprowadził:Joanna Rędziniak