• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Jasła DKO-773-3_18
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego I w Rzeszowie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego I w Rzeszowie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krośnie I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rad Powiatów
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krośnie II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rad Powiatów