Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 15 września 2008 r. 
w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r., podjętą na podstawie art. 82 ust. 1 i 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 22 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1033), okręgową i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-03-2016 14:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk