• Rada Gminy Miejsce Piastowe - okręgi wyborcze Nr 2 i 6 - 18 listopada 2007 r.
    Rada Gminy Haczów - okręg wyborczy Nr 1 - 16 grudnia 2007 r.
  • Rada Gminy Tyrawa Wołoska - okręg wyborczy Nr 5 - 27 stycznia 2008 r.
    Rada Gminy Domaradz - okręg wyborczy Nr 3 - 9 marca 2008 r.
  • Rada Gminy w Brzyskach - okręg wyborczy Nr 2 - 25 kwietnia 2010 r.