• Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do rad gmin
  Rada Gminy Sanok - okręg wyborczy Nr 13 - 16 marca 2014 r.
 • Rada Gminy Dydnia - okręg wyborczy Nr 3 - 16 marca 2014 r.
  Rada Gminy Chorkówka - okręg wyborczy Nr 10 - 19 stycznia 2014 r.
 • Rada Gminy w Baligrodzie - okręg wyborczy Nr 2 - 15 grudnia 2013 r.
  Rada Gminy w Czarnej - okręg wyborczy Nr 5 - 15 grudnia 2013 r.
 • Rada Gminy Jasło - okręg wyborczy Nr 10 - 17 listopada 2013 r.
  Rada Gminy Krempna - okręg wyborczy Nr 5 - 17 listopada 2013 r.
 • Rada Gminy Brzyska - okręg wyborczy Nr 2 - 17 listopada 2013 r.
  Rada Gminy Zarszyn - okręg wyborczy Nr 6 - 9 czerwca 2013 r.