• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zarejestrowanych komitetach wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zarejestrowanych komitetach wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16.07.2018 r. dotyczący podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.