• Wybory uzupełniające do rady gminy Brzyska w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 12 stycznia 2020 r.
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 22
 • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 22
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 57
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Senatora w okręgu wyborczym nr 58
  Postanowienie Nr 111 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie sprostowania treści załączników do Postanowienia
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Krośnie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Krośnie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Krośnie o losowaniach i uzupełnieniach składów Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wybory ponowne Wójta Gminy Korczyna zarządzone na dzień 8 września 2019 r.