• Zmiany w składach rad - kadencja 2018-2023
  Wybory uzupełniające do rady gminy Dębowiec w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do rady gminy Krościenko Wyżne w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów
  Korpus urzędników wyborczych - dodatkowy nabór
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Informacje o stanie rejestru wyborców