• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 17 marca 2017 r