• Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
    WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krempna w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 11 czerwca 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lutowiska w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.