• Wykaz powołanych urzędników wyborczych z terenu właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie
    Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  • WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018
    Informacje o stanie rejestru wyborców