• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rymanowie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 29 października 2017 r.
    WZORY DOKUMENTÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH, STOSOWANE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W TOKU KADENCJI 2014-2018
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lutowiska w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
    Informacje o stanie rejestru wyborców